Undervisning og konsulentbistand

Posted by dk.samordnerforeningen

Samordnerforeningen tilbyder undervisning i familierådslagningen. Undervisnings- eller kursusforløb udbydes i standardudgave eller tilrettelagt efter jeres behov, – fra introduktionsoplæg til to dages uddannelse.
Vi uddanner både initiativtagere og samordnere.
Deltagerne i et kursusforløb vil blive præsenteret for og indført i familierådslagning, metodens principper, lovgrundlag og målgrupper. Kurset er praksisnært opbygget, så deltagerne vil opnå kendskab til og tryghed i brug af modellen.
Der er fokus på konkrete eksempler, og der øves i undervisningen ud fra kursisternes medbragte cases.
Kontakt Samordnerforeningen for at høre nærmere eller få et tilbud.

Intro til familierådslagning for samordner – grundkursus

Der er p.t. ikke planlagt kursus. Men der udbydes igen til efteråret – i oktober eller november måned.

Et typisk samordnerkursus:

Første dag:

Introduktion til familierådslagning Hvad er familierådslagning – egentlig? Hvad er ikke familierådslagning? Centrale elementer i familierådslagning Netværksbaseret indsats: Teori og faglig kundskab Processen i familierådslagning De forskellige aktører og funktioner Forberedelsen Målgrupper og muligheder Selve processen – tidsforløb Selve familierådslagningsmødet De 3 faser

Anden dag:

Udfordringer i anvendelse af familierådslagning og mulige løsninger Passer familierådslagning til alle? Arbejder du nu med familier, hvor du tænker, at familierådslagning kan være en god metode? Hvorfor – hvorfor ikke? Samordner-funktionen Hvilken rolle har samordneren Hvilke kompetencer er nødvendige og relevante? Tjekliste for samordner – manual og samarbejdsaftaler Øve familierådslagning – præsentation (forumteater) Fordele og fælder Hvordan kommer vi videre herfra? Afslutning og opsamling

Temadagen er en kombination af oplæg, video, spørgsmål og øvelser. Familierådslagning er netværksbaseret og handler om inddragelse og myndiggørelse. Temadagene er baseret på de samme principper. Praktiske eksempler, erfaringer og diskussion vil være gennemgående på hele temadagen.

Kurset gennemføres med min. 6 og max. 12 deltagere.

Prisen er kr. 2.499,00.